stemmaTORINO

2012/2013
TORINO 75/76
RENATO R.
2013/2014
TORINO75/76
RENATO R.
2014/2015
TORINO75/76
RENATO R.
2015/2016
TORINO75/76
RENATO R.
2016/2017
REALSANMICHELE
MASSIMILIANO A.
2017/2018
REAL SAN MICHELE
MASSIMILIANO A.
2018/2019
REAL SAN MICHELE
MASSIMILIANO A.
2019/2020
REAL SAN MICHELE
MASSIMILIANO A.
2020/2021
REAL SAN MICHELE
MASSIMILIANO A.
2021/2022
REAL VIOLA
MASSIMILIANO A.
2022/2023
REAL VIOLA
MASSIMILIANO A.